Content

SEND US FEEDBACK


We're always looking for ways to make Geoba.se better. Have an idea? See something that needs fixing? Let us know!

Top 100+ Lists - Natural Gas - Consumption

Economy > Natural Gas - Consumption

Rank CountryCubic MetersCubic Meters
210. Zimbabwe cu m0 cu m
209. Zambia cu m0 cu m
104. Yemen 100,000,000 cu m130,795,062 cu m
208. Western Sahara cu m0 cu m
207. West Bank cu m0 cu m
206. Virgin Islands cu m0 cu m
45. Vietnam 10,300,000,000 cu m13,471,891,386 cu m
30. Venezuela 25,080,000,000 cu m32,803,401,550 cu m
205. Vanuatu cu m0 cu m
16. Uzbekistan 46,210,000,000 cu m60,440,398,150 cu m
107. Uruguay 40,000,000 cu m52,318,025 cu m
1. United States 683,300,000,000 cu m893,722,658,646 cu m
7. United Kingdom 94,280,000,000 cu m123,313,584,454 cu m
13. United Arab Emirates 59,080,000,000 cu m77,273,722,630 cu m
18. Ukraine 44,160,000,000 cu m57,759,099,379 cu m
204. Uganda cu m0 cu m
203. Turks and Caicos Islands cu m0 cu m
34. Turkmenistan 20,100,000,000 cu m26,289,807,462 cu m
24. Turkey 38,120,000,000 cu m49,859,077,634 cu m
60. Tunisia 4,850,000,000 cu m6,343,560,507 cu m
31. Trinidad and Tobago 21,970,000,000 cu m28,735,675,121 cu m
202. Tonga cu m0 cu m
201. Togo cu m0 cu m
200. Timor-Leste cu m0 cu m
22. Thailand 39,170,000,000 cu m51,232,425,785 cu m
93. Tanzania 658,000,000 cu m860,631,508 cu m
99. Tajikistan 227,000,000 cu m296,904,791 cu m
42. Taiwan 12,100,000,000 cu m15,826,202,502 cu m
52. Syria 7,100,000,000 cu m9,286,449,402 cu m
66. Switzerland 3,625,000,000 cu m4,741,320,998 cu m
81. Sweden 1,626,000,000 cu m2,126,727,708 cu m
199. Swaziland cu m0 cu m
198. Suriname cu m0 cu m
197. Sudan cu m0 cu m
196. Sri Lanka cu m0 cu m
25. Spain 35,820,000,000 cu m46,850,791,208 cu m
57. South Africa 5,400,000,000 cu m7,062,933,348 cu m
195. Somalia cu m0 cu m
194. Solomon Islands cu m0 cu m
89. Slovenia 890,000,000 cu m1,164,076,052 cu m
54. Slovakia 6,413,000,000 cu m8,387,887,326 cu m
46. Singapore 9,660,000,000 cu m12,634,802,989 cu m
193. Sierra Leone cu m0 cu m
192. Seychelles cu m0 cu m
78. Serbia 2,350,000,000 cu m3,073,683,957 cu m
106. Senegal 50,000,000 cu m65,397,531 cu m
8. Saudi Arabia 83,940,000,000 cu m109,789,375,043 cu m
191. Sao Tome and Principe cu m0 cu m
190. Samoa cu m0 cu m
189. Saint Vincent and the Grenadines cu m0 cu m
188. Saint Pierre and Miquelon cu m0 cu m
187. Saint Lucia cu m0 cu m
186. Saint Kitts and Nevis cu m0 cu m
185. Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha cu m0 cu m
184. Rwanda cu m0 cu m
2. Russia 424,900,000,000 cu m555,748,218,438 cu m
39. Romania 12,870,000,000 cu m16,833,324,479 cu m
32. Qatar 21,890,000,000 cu m28,631,039,072 cu m
90. Puerto Rico 756,700,000 cu m989,726,234 cu m
58. Portugal 5,161,000,000 cu m6,750,333,150 cu m
37. Poland 17,200,000,000 cu m22,496,750,664 cu m
70. Philippines 3,150,000,000 cu m4,120,044,453 cu m
65. Peru 3,650,000,000 cu m4,774,019,763 cu m
183. Paraguay cu m0 cu m
101. Papua New Guinea 130,000,000 cu m170,033,581 cu m
182. Panama cu m0 cu m
23. Pakistan 38,410,000,000 cu m50,238,383,314 cu m
38. Oman 14,720,000,000 cu m19,253,033,126 cu m
53. Norway 6,600,000,000 cu m8,632,474,092 cu m
181. Niue cu m0 cu m
51. Nigeria 7,216,000,000 cu m9,438,171,674 cu m
180. Niger cu m0 cu m
179. Nicaragua cu m0 cu m
62. New Zealand 4,481,000,000 cu m5,860,926,728 cu m
178. New Caledonia cu m0 cu m
14. Netherlands 53,190,000,000 cu m69,569,893,478 cu m
177. Nepal cu m0 cu m
176. Nauru cu m0 cu m
175. Namibia cu m0 cu m
103. Mozambique 100,000,000 cu m130,795,062 cu m
95. Morocco 560,000,000 cu m732,452,347 cu m
174. Montserrat cu m0 cu m
173. Mongolia cu m0 cu m
69. Moldova 3,176,000,000 cu m4,154,051,169 cu m
12. Mexico 62,420,000,000 cu m81,642,277,700 cu m
172. Mauritius cu m0 cu m
171. Mauritania cu m0 cu m
170. Malta cu m0 cu m
169. Mali cu m0 cu m
168. Maldives cu m0 cu m
27. Malaysia 29,070,000,000 cu m38,022,124,523 cu m
167. Malawi cu m0 cu m
166. Madagascar cu m0 cu m
102. Macedonia 117,400,000 cu m153,553,403 cu m
100. Macau 154,700,000 cu m202,339,961 cu m
85. Luxembourg 1,366,000,000 cu m1,786,660,547 cu m
75. Lithuania 2,700,000,000 cu m3,531,466,674 cu m
55. Libya 6,010,000,000 cu m7,860,783,226 cu m
165. Liberia cu m0 cu m
164. Lesotho cu m0 cu m