Content

SEND US FEEDBACK


We're always looking for ways to make Geoba.se better. Have an idea? See something that needs fixing? Let us know!

Top 100+ Lists - Natural Gas - Proven Reserves

Economy > Natural Gas - Proven Reserves

Rank CountryCubic MetersCubic Meters
1. Russia 47,570,000,000,000 cu m62,219,210,993,400 cu m
2. Iran 29,610,000,000,000 cu m38,728,417,858,200 cu m
3. Qatar 25,370,000,000,000 cu m33,182,707,229,400 cu m
4. Saudi Arabia 7,807,000,000,000 cu m10,211,170,490,340 cu m
5. United States 7,716,000,000,000 cu m10,092,146,983,920 cu m
6. Turkmenistan 7,504,000,000,000 cu m9,814,861,452,480 cu m
7. United Arab Emirates 6,453,000,000,000 cu m8,440,205,350,860 cu m
8. Nigeria 5,292,000,000,000 cu m6,921,674,681,040 cu m
9. Venezuela 5,065,000,000,000 cu m6,624,769,890,300 cu m
10. Algeria 4,502,000,000,000 cu m5,888,393,691,240 cu m
11. Iraq 3,170,000,000,000 cu m4,146,203,465,400 cu m
12. Australia 3,115,000,000,000 cu m4,074,266,181,300 cu m
13. China 3,030,000,000,000 cu m3,963,090,378,600 cu m
14. Indonesia 3,001,000,000,000 cu m3,925,159,810,620 cu m
15. Kazakhstan 2,407,000,000,000 cu m3,148,237,142,340 cu m
16. Malaysia 2,350,000,000,000 cu m3,073,683,957,000 cu m
17. Egypt 2,186,000,000,000 cu m2,859,180,055,320 cu m
18. Norway 2,039,000,000,000 cu m2,666,911,314,180 cu m
19. Uzbekistan 1,841,000,000,000 cu m2,407,937,091,420 cu m
20. Kuwait 1,798,000,000,000 cu m2,351,695,214,760 cu m
21. Canada 1,754,000,000,000 cu m2,294,145,387,480 cu m
22. Libya 1,548,000,000,000 cu m2,024,707,559,760 cu m
23. Netherlands 1,387,000,000,000 cu m1,814,127,509,940 cu m
24. Ukraine 1,104,000,000,000 cu m1,443,977,484,480 cu m
25. India 1,074,000,000,000 cu m1,404,738,965,880 cu m
26. Azerbaijan 849,500,000,000 cu m1,111,104,051,690 cu m
27. Oman 849,500,000,000 cu m1,111,104,051,690 cu m
28. Pakistan 840,200,000,000 cu m1,098,940,110,924 cu m
29. Bolivia 750,400,000,000 cu m981,486,145,248 cu m
30. Yemen 478,500,000,000 cu m625,854,371,670 cu m
31. Trinidad and Tobago 408,200,000,000 cu m533,905,443,084 cu m
32. Brunei 390,800,000,000 cu m511,147,102,296 cu m
33. Argentina 378,800,000,000 cu m495,451,694,856 cu m
34. Brazil 366,400,000,000 cu m479,233,107,168 cu m
35. Peru 345,500,000,000 cu m451,896,939,210 cu m
36. Mexico 338,800,000,000 cu m443,133,670,056 cu m
37. Thailand 312,200,000,000 cu m408,342,183,564 cu m
38. Angola 309,800,000,000 cu m405,203,102,076 cu m
39. Burma 283,200,000,000 cu m370,411,615,584 cu m
40. United Kingdom 256,000,000,000 cu m334,835,358,720 cu m
41. Syria 240,700,000,000 cu m314,823,714,234 cu m
42. Papua New Guinea 226,500,000,000 cu m296,250,815,430 cu m
43. Timor-Leste 200,000,000,000 cu m261,590,124,000 cu m
44. Israel 198,200,000,000 cu m259,235,812,884 cu m
45. Bangladesh 195,400,000,000 cu m255,573,551,148 cu m
46. Vietnam 192,500,000,000 cu m251,780,494,350 cu m
47. Germany 175,600,000,000 cu m229,676,128,872 cu m
48. Poland 164,800,000,000 cu m215,550,262,176 cu m
49. Cameroon 135,100,000,000 cu m176,704,128,762 cu m
50. Mozambique 127,400,000,000 cu m166,632,908,988 cu m
51. Colombia 113,300,000,000 cu m148,190,805,246 cu m
52. Philippines 98,540,000,000 cu m128,885,454,095 cu m
53. Chile 97,970,000,000 cu m128,139,922,241 cu m
54. Bahrain 92,030,000,000 cu m120,370,695,559 cu m
55. Congo, Republic of the 90,610,000,000 cu m118,513,405,678 cu m
56. Sudan 84,950,000,000 cu m111,110,405,169 cu m
57. Cuba 70,790,000,000 cu m92,589,824,390 cu m
58. Tunisia 65,130,000,000 cu m85,186,823,881 cu m
59. Italy 63,570,000,000 cu m83,146,420,913 cu m
60. Romania 63,000,000,000 cu m82,400,889,060 cu m
61. Namibia 62,290,000,000 cu m81,472,244,120 cu m
62. Denmark 58,130,000,000 cu m76,031,169,541 cu m
63. Rwanda 56,630,000,000 cu m74,069,243,611 cu m
64. Korea, South 50,000,000,000 cu m65,397,531,000 cu m
65. Afghanistan 49,550,000,000 cu m64,808,953,221 cu m
66. Serbia 48,140,000,000 cu m62,964,742,847 cu m
67. Equatorial Guinea 36,810,000,000 cu m48,145,662,322 cu m
68. New Zealand 34,380,000,000 cu m44,967,342,316 cu m
69. Cote d'Ivoire 28,320,000,000 cu m37,041,161,558 cu m
70. Gabon 28,320,000,000 cu m37,041,161,558 cu m
71. Mauritania 28,320,000,000 cu m37,041,161,558 cu m
72. Croatia 24,920,000,000 cu m32,594,129,450 cu m
73. Ethiopia 24,920,000,000 cu m32,594,129,450 cu m
74. Ghana 22,650,000,000 cu m29,625,081,543 cu m
75. Japan 20,900,000,000 cu m27,336,167,958 cu m
76. Austria 16,140,000,000 cu m21,110,323,007 cu m
77. Slovakia 14,160,000,000 cu m18,520,580,779 cu m
78. Uganda 14,160,000,000 cu m18,520,580,779 cu m
79. Ireland 9,911,000,000 cu m12,963,098,595 cu m
80. Georgia 8,495,000,000 cu m11,111,040,517 cu m
81. Hungary 8,098,000,000 cu m10,591,784,121 cu m
82. Ecuador 7,985,000,000 cu m10,443,985,701 cu m
83. France 6,796,000,000 cu m8,888,832,414 cu m
84. Tanzania 6,513,000,000 cu m8,518,682,388 cu m
85. Taiwan 6,229,000,000 cu m8,147,224,412 cu m
86. Turkey 6,173,000,000 cu m8,073,979,177 cu m
87. Jordan 6,031,000,000 cu m7,888,250,189 cu m
88. Bulgaria 5,663,000,000 cu m7,406,924,361 cu m
89. Kyrgyzstan 5,663,000,000 cu m7,406,924,361 cu m
90. Somalia 5,663,000,000 cu m7,406,924,361 cu m
91. Tajikistan 5,663,000,000 cu m7,406,924,361 cu m
92. Czech Republic 3,964,000,000 cu m5,184,716,258 cu m
93. Guatemala 2,960,000,000 cu m3,871,533,835 cu m
94. Belarus 2,832,000,000 cu m3,704,116,156 cu m
95. Spain 2,548,000,000 cu m3,332,658,180 cu m
96. Morocco 1,444,000,000 cu m1,888,680,695 cu m
97. Benin 1,133,000,000 cu m1,481,908,052 cu m
98. Congo, Democratic Republic of the 991,100,000 cu m1,296,309,859 cu m
99. Greece 991,100,000 cu m1,296,309,859 cu m
100. Albania 849,500,000 cu m1,111,104,052 cu m