Content

SEND US FEEDBACK


We're always looking for ways to make Geoba.se better. Have an idea? See something that needs fixing? Let us know!

Top 100+ Lists - Natural Gas - Proven Reserves

Economy > Natural Gas - Proven Reserves

Rank CountryCubic MetersCubic Meters
209. Zimbabwe cu m0 cu m
208. Zambia cu m0 cu m
207. Western Sahara cu m0 cu m
206. West Bank cu m0 cu m
205. Virgin Islands cu m0 cu m
204. Vanuatu cu m0 cu m
203. Uruguay cu m0 cu m
202. Turks and Caicos Islands cu m0 cu m
201. Tonga cu m0 cu m
200. Togo cu m0 cu m
199. Switzerland cu m0 cu m
198. Sweden cu m0 cu m
197. Swaziland cu m0 cu m
196. Suriname cu m0 cu m
195. Sri Lanka cu m0 cu m
194. Solomon Islands cu m0 cu m
193. Slovenia cu m0 cu m
192. Singapore cu m0 cu m
191. Sierra Leone cu m0 cu m
190. Seychelles cu m0 cu m
189. Senegal cu m0 cu m
188. Sao Tome and Principe cu m0 cu m
187. Samoa cu m0 cu m
186. Saint Vincent and the Grenadines cu m0 cu m
185. Saint Pierre and Miquelon cu m0 cu m
184. Saint Lucia cu m0 cu m
183. Saint Kitts and Nevis cu m0 cu m
182. Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha cu m0 cu m
181. Puerto Rico cu m0 cu m
180. Portugal cu m0 cu m
179. Paraguay cu m0 cu m
178. Panama cu m0 cu m
177. Niue cu m0 cu m
176. Niger cu m0 cu m
175. Nicaragua cu m0 cu m
174. New Caledonia cu m0 cu m
173. Nepal cu m0 cu m
172. Nauru cu m0 cu m
171. Montserrat cu m0 cu m
170. Montenegro cu m0 cu m
169. Mongolia cu m0 cu m
168. Moldova cu m0 cu m
167. Mauritius cu m0 cu m
166. Malta cu m0 cu m
165. Mali cu m0 cu m
164. Maldives cu m0 cu m
163. Malawi cu m0 cu m
162. Madagascar cu m0 cu m
161. Macedonia cu m0 cu m
160. Luxembourg cu m0 cu m
159. Lithuania cu m0 cu m
158. Liberia cu m0 cu m
157. Lesotho cu m0 cu m
156. Lebanon cu m0 cu m
155. Laos cu m0 cu m
154. Korea, North cu m0 cu m
153. Kiribati cu m0 cu m
152. Kenya cu m0 cu m
151. Jamaica cu m0 cu m
150. Iceland cu m0 cu m
149. Hong Kong cu m0 cu m
148. Honduras cu m0 cu m
147. Haiti cu m0 cu m
146. Guyana cu m0 cu m
145. Guinea-Bissau cu m0 cu m
144. Guinea cu m0 cu m
143. Guam cu m0 cu m
142. Grenada cu m0 cu m
141. Greenland cu m0 cu m
140. Gibraltar cu m0 cu m
139. Gambia, The cu m0 cu m
138. French Polynesia cu m0 cu m
137. Finland cu m0 cu m
136. Fiji cu m0 cu m
135. Faroe Islands cu m0 cu m
134. Falkland Islands (Islas Malvinas) cu m0 cu m
133. Estonia cu m0 cu m
132. Eritrea cu m0 cu m
131. El Salvador cu m0 cu m
130. Dominican Republic cu m0 cu m
129. Dominica cu m0 cu m
128. Djibouti cu m0 cu m
127. Cyprus cu m0 cu m
126. Curacao cu m0 cu m
125. Costa Rica cu m0 cu m
124. Cook Islands cu m0 cu m
123. Comoros cu m0 cu m
122. Chad cu m0 cu m
121. Central African Republic cu m0 cu m
120. Cayman Islands cu m0 cu m
119. Cape Verde cu m0 cu m
118. Cambodia cu m0 cu m
117. Burundi cu m0 cu m
116. Burkina Faso cu m0 cu m
115. British Virgin Islands cu m0 cu m
114. Botswana cu m0 cu m
113. Bosnia and Herzegovina cu m0 cu m
112. Bhutan cu m0 cu m
111. Bermuda cu m0 cu m
110. Belize cu m0 cu m